Ко­лись у да­ле­ко­му 1918 ро­ці пі­сля мит­тє­во­го взят­тя Ка­те­ри­но­сла­ва пер­ша г­е­ро­їч­на  Укра­їн­ська пов­стан­ська армія пря­му­ва­ла міс­том. Ми­на­ючи бі­ля то­ді ще н­е­до­бу­до­ва­ної тка­ць­кої фаб­ри­ки, Бать­ко Мах­но не­спо­ді­ва­но зу­пи­нив ко­ня, уваж­но о­зир­нув­ся нав­ко­ло, та го­ло­сно про­мо­вив: "Осьо ту­то­чки ми бу­де­мо пи­ти, гу­ля­ти та свят­ку­ва­ти пе­ре­мо­гу!"

	Прой­шло ба­га­то ро­ків, та сьо­год­ні са­ме на цьо­му міс­ці (вул. Гоп­нер 4-а), на­щад­ка­ми Нес­то­р­а Іва­но­ви­ча ви­ко­ну­ють­ся ці іс­то­рич­ні сло­ва.

	Мах­но­ПАБ - це центр без­влад­дя, в яко­му вті­ле­ні ідеї по­чат­ку двад­ця­то­го с­то­літ­тя.

	Мах­нов­ськ­ий рух ра­зом з за­клад­ом прий­має ма­со­ві обер­ти, з кож­ним днем все біль­ше лю­дей пр­о­хо­дят­ь та­єм­ну по­свя­ту у мах­нов­ці та от­ри­му­ють осо­бис­ту кар­тку, а най­таєм­ні­ши ма­ють мож­ли­ві­сть от­ри­ма­ти кар­тку мах­нов­сько­го сот­ни­ка.

	Усі мах­нов­ці (особ­ли­во сот­ни­ки) ма­ють мож­ли­ві­сть бра­ти уча­сть у всіх сп­е­ці­аль­них про­по­зи­ці­ях від Мах­но­ПАБ.

	Бать­ко Мах­но став зна­ме­ни­тий біль­шою мі­рою не зав­дя­ки сво­єму вій­сько­во­му та­ла­нту ко­заць­ко­го ота­ма­на, а тим, що пер­шим вті­лив у жит­тя прин­ци­пи анар­хій­но­го сус­піль­ства у рід­но­му Гу­ляй­по­лі, ство­рив­ши пов­но­цін­ну се­лян­сько-анар­хіч­ну дер­жа­ву. Так са­мо усі справ­деш­ні мах­нов­ці за­кла­ду за­до­во­ле­ні тим, що на­справ­ді мо­жу­ть по­да­ру­ва­ти час­тин­ку то­го віль­но­го ду­ху справж­ньої ре­во­лю­ції та не книж­ко­во­го анар­хіз­му.

Ночь с Педаль Достоевского

22 Жов 23:00

Ekzbntvewiq

Вновь Педаль Достоевского в Подполье Махно! Этой ночи вас ждет много хитов Сектор газа! Поздравляем вокалиста с 30 летием!!! Ждем Всех! Вход: 40грн!


Степан Горбик

23 Жов 19:00

8f1s0vscpl0

Доброго ранку/дня/вечора.. Мене звуть Степан Горбик і я їду у Ваше місто щоб потирлинькати на гітари та завивати пісень. Коротко про себе: відносно молодий, життєрадісний, іноді веселий/романтичний та серйозний хлопчисько. Добрий кавалок свого життя автостопив та займався волонтерством на концертах і музичних фестивалях. З добрим прискоренням від друзів, вирішив вилізти на сцену.. За майже два роки влаштував і відіграв пару десятків сольних концертів у різних куточка України.. Також зіграв на сценах таких музичних фестивалів як: - GREEN FEST 2015 - https://vk.com/greenfestival - Березів бандер фест 2015 - https://vk.com/berezivbanderfest - Ше.фест 2015 - https://vk.com/she.fest - Млиноманія 2015, 2016 - https://vk.com/mlinomaniya_org_ua - Голова Галоша 2016 - https://vk.com/golovagalosha зокрема, скромно, відзначу -= ЗАХІДФЕСТ 2016 =- https://vk.com/club10058641 Для Вас зіграю свої авторські твори та композиції на вірші поетів.. По стилях поділяю їх на: ліричні, жартівливі та соціальні.. Вхід: 30 грн (українських поетів чи гетьманів - на Ваш вибір)


Герман Майер - "Секс с музой

25 Жов 19:00

-hvfirbxsk8

25 октября 2016 года в Днепре в рамках тура по Украине состоится презентация сборника "Секс с музой" Германа Майера. "Секс с музой" - это диалог с самим собой, направленный на каждого. Это попытка сказать о том, что хочется выкрикнуть или прошептать, не упираясь в цензуру (какие-либо другие фильтры). В книге есть потеря главного героя, истеричность, отчаяние и к концу лейтмотив переходит в меланхолию. Человек (он же главный герой) понимает, что все эти порванные нити - было связью с детством, а сейчас, потеряв последнюю нить - первую любовь он становится взрослым, падает на колени и смотрит под ноги. Он тонет в луже своих розовых мечт и наивности. Человек умер/Человек остался жив (с)Герман Майер

Показати всі