Ко­лись у да­ле­ко­му 1918 ро­ці пі­сля мит­тє­во­го взят­тя Ка­те­ри­но­сла­ва пер­ша г­е­ро­їч­на  Укра­їн­ська пов­стан­ська армія пря­му­ва­ла міс­том. Ми­на­ючи бі­ля то­ді ще н­е­до­бу­до­ва­ної тка­ць­кої фаб­ри­ки, Бать­ко Мах­но не­спо­ді­ва­но зу­пи­нив ко­ня, уваж­но о­зир­нув­ся нав­ко­ло, та го­ло­сно про­мо­вив: "Осьо ту­то­чки ми бу­де­мо пи­ти, гу­ля­ти та свят­ку­ва­ти пе­ре­мо­гу!"

	Прой­шло ба­га­то ро­ків, та сьо­год­ні са­ме на цьо­му міс­ці (вул. Гоп­нер 4-а), на­щад­ка­ми Нес­то­р­а Іва­но­ви­ча ви­ко­ну­ють­ся ці іс­то­рич­ні сло­ва.

	Мах­но­ПАБ - це центр без­влад­дя, в яко­му вті­ле­ні ідеї по­чат­ку двад­ця­то­го с­то­літ­тя.

	Мах­нов­ськ­ий рух ра­зом з за­клад­ом прий­має ма­со­ві обер­ти, з кож­ним днем все біль­ше лю­дей пр­о­хо­дят­ь та­єм­ну по­свя­ту у мах­нов­ці та от­ри­му­ють осо­бис­ту кар­тку, а най­таєм­ні­ши ма­ють мож­ли­ві­сть от­ри­ма­ти кар­тку мах­нов­сько­го сот­ни­ка.

	Усі мах­нов­ці (особ­ли­во сот­ни­ки) ма­ють мож­ли­ві­сть бра­ти уча­сть у всіх сп­е­ці­аль­них про­по­зи­ці­ях від Мах­но­ПАБ.

	Бать­ко Мах­но став зна­ме­ни­тий біль­шою мі­рою не зав­дя­ки сво­єму вій­сько­во­му та­ла­нту ко­заць­ко­го ота­ма­на, а тим, що пер­шим вті­лив у жит­тя прин­ци­пи анар­хій­но­го сус­піль­ства у рід­но­му Гу­ляй­по­лі, ство­рив­ши пов­но­цін­ну се­лян­сько-анар­хіч­ну дер­жа­ву. Так са­мо усі справ­деш­ні мах­нов­ці за­кла­ду за­до­во­ле­ні тим, що на­справ­ді мо­жу­ть по­да­ру­ва­ти час­тин­ку то­го віль­но­го ду­ху справж­ньої ре­во­лю­ції та не книж­ко­во­го анар­хіз­му.

Marlen

19 Вер 19:00

Tu2j5_ccgzm

19.09 19:00 Махно паб МАRLEN Вхід: 100 грн РЕЛІЗ: 19го вересня,19го року о 19ій годині у найулюбленішому місці у Дніпрі відбудеться презентація альбому «Мрія» гурту MARLEN. Хто вони такі і чому варто провести цей вечір в компанії цих дивних людей - на пальцях не поясниш, хоча перше місце у чарті «Свої» каналу MusicBox та 8 тижнів у Топ-10 на радіо Kiss Fm щось да говорять. А ще, в них є дивний дар - якщо ти раз потрапив на концерт, ти обов`язково прийдеш і в друге! Тож, чекаємо на всіх, хто любить драйв та музику, лірику і мурахи по шкірі. Тих,хто шукає щось справжнє! А ще вони у Х-факторі приймали участь,але це зовсім не важливо. До зустрічі! Бронювання столиків: 0977852172 Адреса: вул. магдебурзького права 4,а


Sinoptik

20 Вер 19:00

67613122_2309086159139787_4851463829130838016_n

SINOPTIK поют для тех, кто не слышит! Группа отправляется во всеукраинский благотворительный тур «Я чую - я живу» в поддержку нового альбома! Где: Днепр, МахноПаб (Підпілля Махно) Когда: 20 сентября, 19:00. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: Space Candies БИЛЕТЫ: - по 160 грн (предпродажа на баре в МахноПабе) - онлайн-продажа https://concert.ua/ru/event/sinoptik-dnipro - в день концерта на входе - 200грн Каждый из вас может посодействовать проекту вместе с Sinoptik, перейдя по ссылке: https://ubb.org.ua/project/5071/ Подписывайся на SINOPTIK: Facebook: SINOPTIK Instagram: https://www.instagram.com/sinoptikband/ Youtube: https://www.youtube.com/user/sinoptikband


Kraken Landau & nicetrygagarin

21 Вер 19:00

67622662_2416105648675001_3746052677226725376_n

Kraken Landau nicetrygagarin Предпродажа билетов на баре в МахноПАБе - 100 грн В день концерта - 150 грн Бронь столов по телефону: 0977852172

Показати всі