Ко­лись у да­ле­ко­му 1918 ро­ці пі­сля взят­тя Ка­те­ри­но­сла­ва пер­ша г­е­ро­їч­на Укра­їн­ська пов­стан­ська армія імені Батька Махно пря­му­ва­ла міс­том. Проїжджаючи бі­ля то­ді ще н­е­до­бу­до­ва­ної тка­ць­кої фаб­ри­ки, отаман Щусь (кращий друг Н.Махно) не­спо­ді­ва­но зу­пи­нив ко­ня, уваж­но о­зир­нув­ся навко­ло, та го­ло­сно про­мо­вив: "Осьо ту­то­чки ми бу­де­мо пи­ти, гу­ля­ти та свят­ку­ва­ти пе­ре­мо­гу."
 	Прой­шло ба­га­то ро­ків, та й сьо­год­ні са­ме на цьо­му міс­ці (вул. Гоп­нер 4-а), на­щад­ка­ми Нес­то­р­а Іва­но­ви­ча ви­ко­ну­ють­ся ці іс­то­рич­ні сло­ва.
 	Усі мах­нов­ці (особ­ли­во сот­ни­ки) ма­ють мож­ли­ві­сть бра­ти уча­сть у всіх сп­е­ці­аль­них про­по­зи­ці­ях від Мах­ноПАБ.
 	Бать­ко Мах­но став зна­ме­ни­тий біль­шою мі­рою не зав­дя­ки сво­єму вій­сько­во­му та­ла­нту ко­заць­ко­го ота­ма­на, а тим, що пер­шим вті­лив у жит­тя прин­ци­пи анар­хій­но­го сус­піль­ства у рід­но­му Гу­ляй­по­лі, ство­рив­ши повно­цін­ну се­лян­сько-анар­хіч­ну дер­жа­ву. Так са­мо усі справ­деш­ні мах­нов­ці за­кла­ду за­до­во­ле­ні тим, що на­справ­ді мо­жу­ть по­да­ру­ва­ти час­тин­ку то­го віль­но­го ду­ху справж­ньої ре­во­лю­ції та не книж­ко­во­го анархіз­му.

Кращі рок-хіти 2000-х від гурту Zефіри

15 Трв 19:00

173757252_2937652646520296_791266959506629649_n

Вже полюбився нашим гостям гурт«Zефіри» із м Запоріжжя запрошує всіх на вечір 2000-х. Для вас гратимуть вибухові хіти, душевні повільні композиції і просто пісні, які змушують рухатися і підспівувати! Ви почуєте легендарні хіти таких виконавців і груп, як: Арбеніна, А-студіо, Roxette, T. Turner, і багато іншого. Перші 20шт 100 грн, наступні0 140 грн! інтернет квитки 150 грн! У День концерту 180 грн!


CHESHIRES

16 Трв 19:00

186085538_2958031941149033_3988372536815989878_n

Группа Cheshires — альтернативщики из Одессы. В рамках своего Little Brave Tour они везут в Днепр море драйва, душевного тепла и импрессии ???? Меланхоличные песни Cheshires полны образов и смыслов, укутанных в тяжелые гитары, мощную ритм-секцию и проникновенный вокал. Сгореть дотла, станцевать на собственном пепелище и непременно возродиться – вот что такое концерты Cheshires ???? Не пропустите! ???? https://cheshiresofficial.com/ ???? https://www.facebook.com/cheshiresofficial ???? https://www.instagram.com/cheshiresofficial/ ???? https://www.youtube.com/cheshires


Бродский. Вечер поэзии

18 Трв 19:00

183994881_2952834405002120_1548967812427511346_n

Давайте в этот майский вечер все-таки выйдем из комнаты. В нашем случае это совсем не будет ошибкой. Будем вспоминать любимые стихотворения Бродского. После выступления всех зарегистрированных участников состоится традиционный "свободный микрофон". Вход - 50 грн Бронирование столов по телефону: 0977852172

Показати всі