Ко­лись у да­ле­ко­му 1918 ро­ці пі­сля мит­тє­во­го взят­тя Ка­те­ри­но­сла­ва пер­ша г­е­ро­їч­на  Укра­їн­ська пов­стан­ська армія пря­му­ва­ла міс­том. Ми­на­ючи бі­ля то­ді ще н­е­до­бу­до­ва­ної тка­ць­кої фаб­ри­ки, Бать­ко Мах­но не­спо­ді­ва­но зу­пи­нив ко­ня, уваж­но о­зир­нув­ся нав­ко­ло, та го­ло­сно про­мо­вив: "Осьо ту­то­чки ми бу­де­мо пи­ти, гу­ля­ти та свят­ку­ва­ти пе­ре­мо­гу!"

	Прой­шло ба­га­то ро­ків, та сьо­год­ні са­ме на цьо­му міс­ці (вул. Гоп­нер 4-а), на­щад­ка­ми Нес­то­р­а Іва­но­ви­ча ви­ко­ну­ють­ся ці іс­то­рич­ні сло­ва.

	Мах­но­ПАБ - це центр без­влад­дя, в яко­му вті­ле­ні ідеї по­чат­ку двад­ця­то­го с­то­літ­тя.

	Мах­нов­ськ­ий рух ра­зом з за­клад­ом прий­має ма­со­ві обер­ти, з кож­ним днем все біль­ше лю­дей пр­о­хо­дят­ь та­єм­ну по­свя­ту у мах­нов­ці та от­ри­му­ють осо­бис­ту кар­тку, а най­таєм­ні­ши ма­ють мож­ли­ві­сть от­ри­ма­ти кар­тку мах­нов­сько­го сот­ни­ка.

	Усі мах­нов­ці (особ­ли­во сот­ни­ки) ма­ють мож­ли­ві­сть бра­ти уча­сть у всіх сп­е­ці­аль­них про­по­зи­ці­ях від Мах­но­ПАБ.

	Бать­ко Мах­но став зна­ме­ни­тий біль­шою мі­рою не зав­дя­ки сво­єму вій­сько­во­му та­ла­нту ко­заць­ко­го ота­ма­на, а тим, що пер­шим вті­лив у жит­тя прин­ци­пи анар­хій­но­го сус­піль­ства у рід­но­му Гу­ляй­по­лі, ство­рив­ши пов­но­цін­ну се­лян­сько-анар­хіч­ну дер­жа­ву. Так са­мо усі справ­деш­ні мах­нов­ці за­кла­ду за­до­во­ле­ні тим, що на­справ­ді мо­жу­ть по­да­ру­ва­ти час­тин­ку то­го віль­но­го ду­ху справж­ньої ре­во­лю­ції та не книж­ко­во­го анар­хіз­му.

ОРЕСТ ЛЮТИЙ

22 Вер 20:00

Bi334bgy3qw

НАРЕШТІ! Видатний український «співочий антрополог» Орест Лютий, що у 2012 році створив культовий проект «Лагідна та сувора українізація», за який його було оголошено в розшук російським ФСБ, дасть у Дніпрі Великий концерт з новою програмою «Росіян в Донбасє нєт». Ця програма складається з оригінальних авторських творів (не переспівів), що містять вже добре знані шанувальникам пісні «Росіян в Донбасє нєт», «А тєло пєло», «Катя-ватніца», а також нові мелодії, які беззаперечно стануть хітами. Орест Лютий був першим, хто виступав на революційних барикадах та на передовій перед бійцями АТО, піднімаючи патріотичний дух людей, котрі боролися і продовжують боротися за Україну. Гумор, іронія, тонкий сарказм та дозоване вмотивоване використання ненормативної лексики від професора антропології може спричинити легкий культурологічний шок. ПОБАЧИТИ ЦЕ НЕОБХІДНО! БО ЩО ТОДІ РОЗПОВІДАТИ ОНУКАМ? Програма 18+ 22 вересня 2017 року, м.Дніпро, Підпілля махно, Магдебурзького права, 4а двері відчиняються о 19.00, початок о 20:00 квитки попередній продаж: Столи: 300грн; Фан: 200грн; Живий звук


Sum 41 cover party

23 Вер 19:00

0buh2giyjv4

Вечер посвящен монстрам панк рок сцены, группе SUM 41. Зажигать будут гости из Харькова. ???? =-??Sheldon Cooper??-= ???? http://vk.com/sheldon_cooper_band (г.Харьков) Так же группа исполнит пару своих авторских песен, не менее драйвовых. START: 19:00 ENTER: 50 грн - предпродажа/ 70 грн - в день концерта билеты можно купить на баре клуба: МахноПАБ | Підпілля Махно Гопнер ул. 4а, Днепропетровск (Днепр) сеть магазинов "МЯСО": -ТЦ "Европа", 3 этаж, бульвар Европейский, 1Д. 10:00 - 20:00. Тел. 066-7740167 -ТЦ "Мельница", 2 этаж, ул. Калиновая, 9. 9:30 - 20:00 Тел. 099-1621997 Бронь столов: 097-785-21-72


Disco 90's and early 2000

23 Вер 22:30

Jt1ufu56yd4

Стилевый Рейв в ПодпольеМахно! Мы шагаем в ногу с модой... модой 90-х - ранних 2000-х. Ностальгируем под хиты молодости. Зажигает вечер comedy team Big Size. Огромный бонус - турнир по Бирпонгу! Вход - 30 грн Бронь столиков по телефону (097) 785-21-72 23|09 - Disco 90's and early 2000, вулиця Магдебурзького права, 4, Дніпро?, Дніпропетровська область, Україна

Показати всі