Ко­лись у да­ле­ко­му 1918 ро­ці пі­сля мит­тє­во­го взят­тя Ка­те­ри­но­сла­ва пер­ша г­е­ро­їч­на  Укра­їн­ська пов­стан­ська армія пря­му­ва­ла міс­том. Ми­на­ючи бі­ля то­ді ще н­е­до­бу­до­ва­ної тка­ць­кої фаб­ри­ки, Бать­ко Мах­но не­спо­ді­ва­но зу­пи­нив ко­ня, уваж­но о­зир­нув­ся нав­ко­ло, та го­ло­сно про­мо­вив: "Осьо ту­то­чки ми бу­де­мо пи­ти, гу­ля­ти та свят­ку­ва­ти пе­ре­мо­гу!"

	Прой­шло ба­га­то ро­ків, та сьо­год­ні са­ме на цьо­му міс­ці (вул. Гоп­нер 4-а), на­щад­ка­ми Нес­то­р­а Іва­но­ви­ча ви­ко­ну­ють­ся ці іс­то­рич­ні сло­ва.

	Мах­но­ПАБ - це центр без­влад­дя, в яко­му вті­ле­ні ідеї по­чат­ку двад­ця­то­го с­то­літ­тя.

	Мах­нов­ськ­ий рух ра­зом з за­клад­ом прий­має ма­со­ві обер­ти, з кож­ним днем все біль­ше лю­дей пр­о­хо­дят­ь та­єм­ну по­свя­ту у мах­нов­ці та от­ри­му­ють осо­бис­ту кар­тку, а най­таєм­ні­ши ма­ють мож­ли­ві­сть от­ри­ма­ти кар­тку мах­нов­сько­го сот­ни­ка.

	Усі мах­нов­ці (особ­ли­во сот­ни­ки) ма­ють мож­ли­ві­сть бра­ти уча­сть у всіх сп­е­ці­аль­них про­по­зи­ці­ях від Мах­но­ПАБ.

	Бать­ко Мах­но став зна­ме­ни­тий біль­шою мі­рою не зав­дя­ки сво­єму вій­сько­во­му та­ла­нту ко­заць­ко­го ота­ма­на, а тим, що пер­шим вті­лив у жит­тя прин­ци­пи анар­хій­но­го сус­піль­ства у рід­но­му Гу­ляй­по­лі, ство­рив­ши пов­но­цін­ну се­лян­сько-анар­хіч­ну дер­жа­ву. Так са­мо усі справ­деш­ні мах­нов­ці за­кла­ду за­до­во­ле­ні тим, що на­справ­ді мо­жу­ть по­да­ру­ва­ти час­тин­ку то­го віль­но­го ду­ху справж­ньої ре­во­лю­ції та не книж­ко­во­го анар­хіз­му.

Space Of Variations

18 Лис 19:00

Pnfnsb50yii

18 Ноября 2018 года, одни из самых ярких представителей прогрессивной тяжелой музыки Украины - SPACE OF VARIATIONS, презентуют свой первый лонглплэй альбом в Днепре. Ну, очевидно же, что это будет самая тяжелая вечеринка в твоей жизни! Поэтому скорее закупай тикеты и до встречи в слэме! Заказа столов/билеты: 0634063036 Цена по предпродаже - 100 грн, в день концерта - 150 грн


Перший прощальний тур гурту Yurcash / Дніпро

21 Лис 19:00

D75gfq35hky__1_

Yurcash у Дніпрі! УВАГА! Концерт перенесено на 21 листопада у Махно Паб!!! «У кожному жарті є доля жарту». Та, знаючи Юрка Юрченка, важко спрогнозувати – жарт це, чи перший прощальний тур таки може стати останнім… Тому поспішайте насолодитись гуртом, який сьогодні дійсно є на піку своєї форми! Ласкаво просимо у неймовірний, непередбачуваний та цілковито божевільний світ Музики гурту “Yurcash"!!! Про своє дітище Юрченко говорить із властивим йому гумором - це "проект Юрка Юрченка, який вижив з розуму". Те, що робить зараз "Юркеш", і робив колись популярний серед українських тінейджерів співак Юрко Юрченко, - небо і земля. Новий імідж, новий репертуар, новий стиль - "Юркеш" успішно поєднав у собі в собі punk, folk, ska, blues, symphonic rock і навіть hardcore. Оголені почуття і безкомпромісний норов – це гурт Yurcash. Супер-фіналісти найвідомішого талант-шоу України «Х фактор», музиканти, що вразили суддів професійністю та незабутнім шоу! Yurcash – це шлях проти системи, задля нового усвідомлення. Київ, Кропивницький, Дніпро, Вінниця, Рівне, Львів в передчутті особливої музики та грандіозного шоу гурту, що ламає всі стереотипи! Це Yurcash нового покоління! Юрій-Yurcash Юрченко - (вокал-гітара-іоніка) Юрій-Kondrat Кондратюк - (гітара, бек-вокал) Юрій-Raff Захарчук - (барабани) Артур-Archibald Макєєв - (бас-гітара, бек-вокал) Квитки : https://concert.ua/uk/booking/yurcash-dnipro


Stand Up

22 Лис 19:00

45364247_2225332907752277_6797439375517941760_n

22 НОЯБРЯ 20:00 Махно Паб Stand Up\Открытый Микрофон Вход 40 грн. Открытый Микрофон - это конвейер непредсказуемых шуток. Выступить может любой желающий. Для этого необходимо: - Написать что-то смешное; - Зарегистрироваться у Виктор Рябушко; - Поделиться событием с друзьями. !!!ВНИМАНИЕ!!! Цензуры и формата нет. Призов и наград нет. Ограничений и запретов нет. В случае отсутствия самоконтроля выступающий может находиться на сцене до первого полетевшего в него мата или предмета. Всем комикам, перешедшим рамки общественно-социальных норм и приличий будет ничего! Администрация и организаторы не несут ответственность за перфоманс, творящийся на сцене. Осторожно, не исключена лютая дичь!!! На мероприятие не допускаются люди с дикими животными, мрачным лицами, радиоактивными веществами и плакатами Олега Винника.

Показати всі