Ко­лись у да­ле­ко­му 1918 ро­ці пі­сля взят­тя Ка­те­ри­но­сла­ва пер­ша г­е­ро­їч­на Укра­їн­ська пов­стан­ська армія імені Батька Махно пря­му­ва­ла міс­том. Проїжджаючи бі­ля то­ді ще н­е­до­бу­до­ва­ної тка­ць­кої фаб­ри­ки, отаман Щусь (кращий друг Н.Махно) не­спо­ді­ва­но зу­пи­нив ко­ня, уваж­но о­зир­нув­ся навко­ло, та го­ло­сно про­мо­вив: "Осьо ту­то­чки ми бу­де­мо пи­ти, гу­ля­ти та свят­ку­ва­ти пе­ре­мо­гу."
 	Прой­шло ба­га­то ро­ків, та й сьо­год­ні са­ме на цьо­му міс­ці (вул. Гоп­нер 4-а), на­щад­ка­ми Нес­то­р­а Іва­но­ви­ча ви­ко­ну­ють­ся ці іс­то­рич­ні сло­ва.
 	Усі мах­нов­ці (особ­ли­во сот­ни­ки) ма­ють мож­ли­ві­сть бра­ти уча­сть у всіх сп­е­ці­аль­них про­по­зи­ці­ях від Мах­ноПАБ.
 	Бать­ко Мах­но став зна­ме­ни­тий біль­шою мі­рою не зав­дя­ки сво­єму вій­сько­во­му та­ла­нту ко­заць­ко­го ота­ма­на, а тим, що пер­шим вті­лив у жит­тя прин­ци­пи анар­хій­но­го сус­піль­ства у рід­но­му Гу­ляй­по­лі, ство­рив­ши повно­цін­ну се­лян­сько-анар­хіч­ну дер­жа­ву. Так са­мо усі справ­деш­ні мах­нов­ці за­кла­ду за­до­во­ле­ні тим, що на­справ­ді мо­жу­ть по­да­ру­ва­ти час­тин­ку то­го віль­но­го ду­ху справж­ньої ре­во­лю­ції та не книж­ко­во­го анархіз­му.

Гурт Hard Beat запрошує на свій сольний концерт!

19 Лип 19:30

%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86_19.07

Це новий проект, який складається з досвідчених музикантів, в програмі яких дуже різножанрові пісні: від Дорофєєвої до рок-хітів. Будемо співати, танцювати та слухати гарну музику. Вхід - 150 гривень


Довгоочікуваний PHONK-тур на підтримку добровольців!

20 Лип 16:00

%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%ba

Йоу, Дніпро! Вже зовсім скоро ми нарешті доїдемо до вас і ви матимите змогу доторкнутись до прекрасного. Того самого прекрасного, що змушує вас радіти, а хазарів плакати, бо PHONK - то є музика війни! Не пропустіть свою можливість поєднати приємне з корисним, адже весь прибуток піде на потреби загону спеціального призначення. Так-так, вам не почулося, легендарні добровольці, які воюють не за грощі, а за покликом серця, теж будуть і ви зможете побачитись з ними особисто! І повірте, вони приготували щось дійсно потужне для вас! Вхід - 300 грн.


Агов, тут стартує Youth Battle вже в липні!

21 Лип 18:00

%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86_21.07

@vinesluhaete_dp разом зі школою @studio96_musicschool мають на меті допомогти молодому поколінню музикантів із Дніпра вдосконалити свою майстерність та гучно заявити про себе зі сцени @makhnopub Маємо перший тур, у якому змагатимуться: 1)@karber_band 2)@noremorse_band 3)@replay_band_ Гурт-переможець отримає 10 занять (по різним інструментам та вокалу) з досвідченими музикантами та викладачами школи. Вхід - донат в 100 грн На вході глядач отримає бланк для голосування, в якому (зараз увага ! ) необхідно буде відмітити ДВА гурти, які він вважає кращими. Два із трьох ТОБТО БЛАНКИ, ЯКІ БУДУТЬ МАТИ ОДНУ АБО ТРИ ВІДМІТКИ НЕ БУДУТЬ ВРАХОВУВАТИ В ГОЛОСУВАННЯ Також під час заходу будуть присутні представники школи, кожен із яких може віддати ОДНОМУ гурту свої 10 балів (які дорівнюють 10 голосам від глядачів) Якщо ваш молодий гурт має бажання прийняти участь в наступних турах, то пишіть сюди: @vinesluhaete_dp

Показати всі