Ко­лись у да­ле­ко­му 1918 ро­ці пі­сля мит­тє­во­го взят­тя Ка­те­ри­но­сла­ва пер­ша г­е­ро­їч­на  Укра­їн­ська пов­стан­ська армія пря­му­ва­ла міс­том. Ми­на­ючи бі­ля то­ді ще н­е­до­бу­до­ва­ної тка­ць­кої фаб­ри­ки, Бать­ко Мах­но не­спо­ді­ва­но зу­пи­нив ко­ня, уваж­но о­зир­нув­ся нав­ко­ло, та го­ло­сно про­мо­вив: "Осьо ту­то­чки ми бу­де­мо пи­ти, гу­ля­ти та свят­ку­ва­ти пе­ре­мо­гу!"

	Прой­шло ба­га­то ро­ків, та сьо­год­ні са­ме на цьо­му міс­ці (вул. Гоп­нер 4-а), на­щад­ка­ми Нес­то­р­а Іва­но­ви­ча ви­ко­ну­ють­ся ці іс­то­рич­ні сло­ва.

	Мах­но­ПАБ - це центр без­влад­дя, в яко­му вті­ле­ні ідеї по­чат­ку двад­ця­то­го с­то­літ­тя.

	Мах­нов­ськ­ий рух ра­зом з за­клад­ом прий­має ма­со­ві обер­ти, з кож­ним днем все біль­ше лю­дей пр­о­хо­дят­ь та­єм­ну по­свя­ту у мах­нов­ці та от­ри­му­ють осо­бис­ту кар­тку, а най­таєм­ні­ши ма­ють мож­ли­ві­сть от­ри­ма­ти кар­тку мах­нов­сько­го сот­ни­ка.

	Усі мах­нов­ці (особ­ли­во сот­ни­ки) ма­ють мож­ли­ві­сть бра­ти уча­сть у всіх сп­е­ці­аль­них про­по­зи­ці­ях від Мах­но­ПАБ.

	Бать­ко Мах­но став зна­ме­ни­тий біль­шою мі­рою не зав­дя­ки сво­єму вій­сько­во­му та­ла­нту ко­заць­ко­го ота­ма­на, а тим, що пер­шим вті­лив у жит­тя прин­ци­пи анар­хій­но­го сус­піль­ства у рід­но­му Гу­ляй­по­лі, ство­рив­ши пов­но­цін­ну се­лян­сько-анар­хіч­ну дер­жа­ву. Так са­мо усі справ­деш­ні мах­нов­ці за­кла­ду за­до­во­ле­ні тим, що на­справ­ді мо­жу­ть по­да­ру­ва­ти час­тин­ку то­го віль­но­го ду­ху справж­ньої ре­во­лю­ції та не книж­ко­во­го анар­хіз­му.

Gola Party (ex-C.O.D)

19 Жов 19:19

S_ih2isvzq4

Готові поринути в суботній вечір з на хвилі рок-музики? 19/10 группа Gola влаштує для тебе драйвовий концерт в МахноПаб Тебе чекає стильовий New Hard від рокерів, які підкорювали шоу "Україна має таланти"! Ми знаємо, що ти хочеш вийти за свої “рамки” та відчути цю атмосферу! Ціна квитків по предпродажу - 80 грн (на барі у МахноПАБі) У день концерта вхід - 100 грн Бронювання столиків за телефоном: 0977852172


Музыкально-поэтический вечер Intercity: Николаев + Днепр

20 Жов 18:00

Hipie1frej4

Мы - литературно-музыкальный проект AMPERSAND Проводим литературники уже более 4-х лет, и уже почти год "гастролируем" по другим городам. Познакомимся? Хотим подружиться с талантливыми поэтами, музыкантами и декламаторами из Днепра, будь вы кавер-группой, бардом или автором хокку. Ждем как выступающих, так и зрителей 20 октября (воскресенье), в 18:00 Локация: МахноПаб Вход: 50 грн по предпродаже (на сайте или в пабе Махно), 100 грн - в день мероприятия на входе. Ждем зрителей и выступающих. Короче, всех пассивных и активных любителей творчества :)


Zeistencroix (USA)

23 Жов 20:00

Ws7aq1dtqu4

23.10 20:00 Zeistencroix (USA) Махно Паб Вхід 60/70 Zeistencroix объявляют европейский осенний тур 2019 года! Американская постиндустриальная нуар-группа Zeistencroix начнет 7-дневный тур по Прибалтике и Украине, начиная с 18 октября, в поддержку своего нового альбома Gen Z, который выйдет 1 октября на Sliptrick Records. Animus Tour начнется в Прибалтике и завершится в Киеве, Украина.

Показати всі