Ко­лись у да­ле­ко­му 1918 ро­ці пі­сля взят­тя Ка­те­ри­но­сла­ва пер­ша г­е­ро­їч­на Укра­їн­ська пов­стан­ська армія імені Батька Махно пря­му­ва­ла міс­том. Проїжджаючи бі­ля то­ді ще н­е­до­бу­до­ва­ної тка­ць­кої фаб­ри­ки, отаман Щусь (кращий друг Н.Махно) не­спо­ді­ва­но зу­пи­нив ко­ня, уваж­но о­зир­нув­ся навко­ло, та го­ло­сно про­мо­вив: "Осьо ту­то­чки ми бу­де­мо пи­ти, гу­ля­ти та свят­ку­ва­ти пе­ре­мо­гу."
 	Прой­шло ба­га­то ро­ків, та й сьо­год­ні са­ме на цьо­му міс­ці (вул. Гоп­нер 4-а), на­щад­ка­ми Нес­то­р­а Іва­но­ви­ча ви­ко­ну­ють­ся ці іс­то­рич­ні сло­ва.
 	Усі мах­нов­ці (особ­ли­во сот­ни­ки) ма­ють мож­ли­ві­сть бра­ти уча­сть у всіх сп­е­ці­аль­них про­по­зи­ці­ях від Мах­ноПАБ.
 	Бать­ко Мах­но став зна­ме­ни­тий біль­шою мі­рою не зав­дя­ки сво­єму вій­сько­во­му та­ла­нту ко­заць­ко­го ота­ма­на, а тим, що пер­шим вті­лив у жит­тя прин­ци­пи анар­хій­но­го сус­піль­ства у рід­но­му Гу­ляй­по­лі, ство­рив­ши повно­цін­ну се­лян­сько-анар­хіч­ну дер­жа­ву. Так са­мо усі справ­деш­ні мах­нов­ці за­кла­ду за­до­во­ле­ні тим, що на­справ­ді мо­жу­ть по­да­ру­ва­ти час­тин­ку то­го віль­но­го ду­ху справж­ньої ре­во­лю­ції та не книж­ко­во­го анархіз­му.

Сплін від Rodin N

23 Січ 19:00

Bp1lqbhjkgw

Творчість Сплін можна або любити, або не бути знайомим з ним. Пісні які встояли і все так-само актуальні, музика, яку неможливо сплутати ні з чим і особливий символізм, притаманний тільки їх текстам. Приходь - будемо співати хором! ???? Оновлена live-looping програма яка створює незвичайну атмосферу і зануриться в світ справжнього року. На сцені Rodin N. - https://www.instagram.com/rodina_nikolaya/ Відео: Весь этот бред - https://youtu.be/BE15qoyVh_s Феллини - https://www.youtube.com/watch?v=vOkWqbVPTgk Мое сердце - https://www.youtube.com/watch?v=e-84Euo7jRI Англо-русский словарь - https://youtu.be/59E8y8L059A Вартість квитків: Перші 20шт -70 грн, Наступні - 80 грн; В день концерту -100 грн! Довідка: 0977852172!


Kurwa Matj

24 Січ 20:00

__gmjsfkvbq

Бардзо здравіє, шановне товариство. Просто з третього ізмірєнія - з Мостиська, куди ведуть всі контрабандові шляхи, до нас їдуть виконавці обрядового україно-польського хіпхопу... Gurt "Kurwa Matj" - гурт який в своїх піснях описує важке життя контрабандиста в прикордонному містечку на кордоні України та Польщі. Пісні гурту сповнені - бурлеску, українсько-польського суржику, та простих буднів контрабандиста Йософа Жмурека та його колєг по бізнесу. https://m.facebook.com/kurrwamatj/ Квиточки на барі по 250 грн Онлайн: https://dnepr.internet-bilet.ua/uk/kurwa-matj Бронювання столиків за телефоном: 0977852172


90's DISCO

25 Січ 22:00

Os2b6qc4l-k

Ты можешь любить или не любить попсу, но по какой-то неведомой причине твой мозг помнит все текста Иванушек и Руки Вверх! Ты слишком молод, но мы сделаем так, что ты прочувствуешь всю атмосферу дискотек 90-х на своей шкуре) Вход с 21:00 до 22:00 - 50 грн с 22:00 - 100 грн Бронь столов по телефону: 0977852172

Показати всі