Ко­лись у да­ле­ко­му 1918 ро­ці пі­сля мит­тє­во­го взят­тя Ка­те­ри­но­сла­ва пер­ша г­е­ро­їч­на  Укра­їн­ська пов­стан­ська армія пря­му­ва­ла міс­том. Ми­на­ючи бі­ля то­ді ще н­е­до­бу­до­ва­ної тка­ць­кої фаб­ри­ки, Бать­ко Мах­но не­спо­ді­ва­но зу­пи­нив ко­ня, уваж­но о­зир­нув­ся нав­ко­ло, та го­ло­сно про­мо­вив: "Осьо ту­то­чки ми бу­де­мо пи­ти, гу­ля­ти та свят­ку­ва­ти пе­ре­мо­гу!"

	Прой­шло ба­га­то ро­ків, та сьо­год­ні са­ме на цьо­му міс­ці (вул. Гоп­нер 4-а), на­щад­ка­ми Нес­то­р­а Іва­но­ви­ча ви­ко­ну­ють­ся ці іс­то­рич­ні сло­ва.

	Мах­но­ПАБ - це центр без­влад­дя, в яко­му вті­ле­ні ідеї по­чат­ку двад­ця­то­го с­то­літ­тя.

	Мах­нов­ськ­ий рух ра­зом з за­клад­ом прий­має ма­со­ві обер­ти, з кож­ним днем все біль­ше лю­дей пр­о­хо­дят­ь та­єм­ну по­свя­ту у мах­нов­ці та от­ри­му­ють осо­бис­ту кар­тку, а най­таєм­ні­ши ма­ють мож­ли­ві­сть от­ри­ма­ти кар­тку мах­нов­сько­го сот­ни­ка.

	Усі мах­нов­ці (особ­ли­во сот­ни­ки) ма­ють мож­ли­ві­сть бра­ти уча­сть у всіх сп­е­ці­аль­них про­по­зи­ці­ях від Мах­но­ПАБ.

	Бать­ко Мах­но став зна­ме­ни­тий біль­шою мі­рою не зав­дя­ки сво­єму вій­сько­во­му та­ла­нту ко­заць­ко­го ота­ма­на, а тим, що пер­шим вті­лив у жит­тя прин­ци­пи анар­хій­но­го сус­піль­ства у рід­но­му Гу­ляй­по­лі, ство­рив­ши пов­но­цін­ну се­лян­сько-анар­хіч­ну дер­жа­ву. Так са­мо усі справ­деш­ні мах­нов­ці за­кла­ду за­до­во­ле­ні тим, що на­справ­ді мо­жу­ть по­да­ру­ва­ти час­тин­ку то­го віль­но­го ду­ху справж­ньої ре­во­лю­ції та не книж­ко­во­го анар­хіз­му.

Nera/ Презентация клипа

23 Лис 20:00

23167845_1459448497423724_6213794312781452995_n

23 ноября 20:00 Махно Паб NERA Презентация клипа Вход 40 грн Ожидайте с предвкушением--группа Nera готовиться представить свой клип на песню Feel the love! Будет также много новых авторских песен и офигенные веселые кельтские кавера) И крутые ребята из Parking с душевным цепляющим украинским роком будут с нами


«ПОРНОФИЛЬМЫ»

24 Лис 19:00

Qfou9tffvta__1_

24 ноября в днепровском клубе МАХНО состоится большая концертная презентация нового альбома группы «Порнофильмы» - молодого, но уже не нуждающегося в представлении коллектива на отечественной панк-сцене. предпродажа билетов фан - 200гр вип - 300гр (Вип билеты можно купить только в клубе Махно ) Билеты ограничены в день фан - 300 гр (если будут места) Купить билеты ONLINE: internet-bile https://dnepr.internet-bilet.ua/Pank-gruppa-PORNOFILMI concert.ua https://www.concert.ua/eventpage/pornofilmy-dnepr https://kasa.in.ua/pornofil?my «ПОРНОФИЛЬМЫ» — молодая и при этом самая политизированная панк-группа в России. В музыкальном плане — это мелодичный, простой и понятный панк-рок. В плане смысловой нагрузки — это максимально прямолинейные и при этом ироничные и ядовитые тексты, называющие вещи своими именами. «ПОРНОФИЛЬМЫ» — это панк-рок в лучших традициях Dead Kennedys, Bad Religion, ранних The Offspring, Pennywise, Anti-Flag, грамотно и кропотливо адаптированный под русский менталитет. Каждое выступление группы — словно последнее: полная самоотдача, энергетический взрыв и полное погружение в безумие


WISE GUYZ

25 Лис 19:00

Xrpkaguzd8w

Ці хлопці об'їхали пів світу! Підкорили всю Європу та Австралію! Наше славне місто відвідували десятки разів. Але нам мало, - ми хочемо ще! І вони таки до нас їдуть! Зустрічайте на сцені Підпілля Махно 25 листопада чумова банда з усіх банд - WiseGuyz! Квитки: Попередній продаж: 60грн; В день концерту: 90грн! Замовлення столів: 0977852172

Показати всі